Ana Sayfa

Dr. Şölen Demirseren Çöl

Kentsel Tasarim

Proje Yönetimi

Mimarlik

Bilimsel Çalismalar

Fenerbahçe

Heybeliada

Türk Sineması

 

www.kirmiziakademi.com

"Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar." Wendell Phillips

"Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz, bırakın, dostlarınız sizi geçsin." La Rochefoucauld

"İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur." Mevlana

"Bir şeyi kötü yapmaktansa, hiç yapmamak daha iyidir." Anonim

"İyi hizmet sayesinde elde edilen en büyük kazanç, kaybedilmiş müşterilerin yerine yenisini bulma maliyetinden kurtulmaktır." Davidow

"Yaptığınız işten heyecan duymuyorsanız, müşterinizin ürününüzden heyecan duymasini beklemeyin." Ernst

"Bir adam sadece para kazanmak fikriyle işe başladıysa, büyük ihtimalle yapamayacaktir." Joyce Claude Hall

"İşi ofiste bırakmak iyi bir kural gibi gözükebilir ama daha da iyi olabilir; çünkü başariyi arzulayan biri, ayakta olduğu her saat yeni fikirler ve programlar üretiyor olmalıdır. İşi çalışma saatlerinden sonra düşünmemek kulağa iyi gelir fakat, farkettim ki bir kere rahatladıktan sonra arkasından iş siklikla gelmez." John H. Peterson

 

"Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltraşlık, bina ile olursa mimarlik olur." M. Kemal Atatürk - Muhit Mecmuası - 1928 Sayı:2

Kentsel Tasarım (Urban Design)

  • Kentsel Tasarım; yapının bulunduğu fiziksel çevre içine nasıl oturtulacağını ve çevresiyle ilişkilerinin nasıl sağlanacağını söyleyecek olan tasarım disiplinidir.

  • Kentsel Tasarım; kamu mekanlarının fiziki olarak tasarlanmasını içeren bir tasarım disiplinidir.

  • Kentsel Tasarım, yalnızca yapılar arasi ilişki değil; yapıların sokak, mekan, park, açık alanlarla olan ilişkisini, kentsel bütünün parçaları arasındaki ilişkiyi çözümler.

  • Kentsel Tasarımın; sosyal, ekonomik, kültürel, psikolojik, ekolojik, estetik ve yasal ögelerin etkileşimini dikkate alarak, kentsel mekanın yaşam kalitesini geliştirmeye dönük bir uzmanlık alanı olduğu ve bu alanda kent planlama, mimarlik, peyzaj mimarlığı disiplinlerinin ilgilendiği görülmektedir (Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK, 1997) .

  • Kentin hayati , ekolojik , ekonomik , sosyal ve morfolojik yapısına yönelik müdahaleler Kentsel Tasarım ölçeği alanına giriyor ve o ölçekten itibaren kentin yaşanası değerleri biçimlenip karar üretilebilir hale geliyor. Kentsel Tasarım; bütün değerleri, koruma, geliştirme, yönlendirme misyonunu üstlenmektedir (Prof. Dr. Aykut KARAMAN, 2009).

  • Kentsel Tasarımın özelligi, fiziksel nesneler ile beseri eylemlerin mekanda düzenlenmesidir. Kentsel Tasarim; kentsel dış mekanların tasarımını yüklenen, gerçekleştirilmesi ve gelişimi içinde rol alan bir uzmanlıktır (Prof. Dr. Güzin KONUK, 1987) .

  • Kent Planlama "Kent yaşamındaki bütün fonksiyon bölgelerini, büyük topraklar ve sular üzerine, en rasyonel biçimlerde kullanışlar, kullanicılar, aradaki ilişkileri göz önünde tutarak dağıtmak ve yerleştirmektir". Kentsel Tasarım ise; kent planında bölünmeler sonucu ortaya çıkan organik kompleks birimlerinin tasarımıdır...planı değil (Prof. K.Ahmet ARU, 2001) .

A."Kent Kimliğini Oluşturan Faktörler ve Günümüz Kentlerini Kimlikli Kılmak İçin Bir Sistem Önerisi" - Şölen Demirseren Çöl Doktora Tezi 1998

 

B."Mekan Teorileri ve Kent Formunu Oluşturan Faktörler Üzerine Araştırmalar" - Şölen Demirseren Çöl Y.Lisans Tezi 1990

191-228 229 230 231 232 233 234 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

www.solencol.com           www.kirmiziakademi.com             sodeco@superonline.com             sodecol@gmail.com